Hvorfor

Hvorfor teste og monitere virksomheden?

Flere danske brancher har de seneste år oplevet en række nye udfordringer i forbindelse med anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft herunder problemer med underleverandører, kritiske arbejdsforhold og i værste fald sager om menneskehandel til tvangsarbejde. Dette gælder særligt i brancher, hvor der er ansat mange ufaglærte og relativt lavtlønnede udlændinge, som eksempelvis inden for rengøring, landbrug og gartneri, byggebranchen, distributionsbranchen og hotel- og restaurationsbranchen.

Det gælder ikke mindst i brancher, hvor der er udbredt brug af underleverandører, både danske og udenlandske, og hvor det kan være vanskeligt for en virksomhed at have fuldt overblik over arbejdsvilkårene for ansatte, der udfører arbejde i afsides områder eller på skæve tidspunkter af døgnet. Således kan en virksomhed uforvarende, via kritiske arbejdsforhold hos en underleverandør eller ved direkte ansættelser, hvor der er begået identitetstyveri, risikere at blive sat i forbindelse med menneskehandel til tvangsarbejde.

Det kan blive dyrt!

Omkostningerne ved at blive sat i forbindelse med menneskehandel til tvangsarbejde kan være høje. Danske og udenlandske virksomheder, der har været involveret i sager om menneskehandel til tvangsarbejde, har oplevet at blive hængt ud i medierne til stor skade for virksomhedens omdømme, med kundeflugt og markant fald i indtjening til følge. I værste fald kan det resultere i politisager med følgende efterforskning og domsfældelser.

foto af murske

Om siden

Denne sides guidelines er en kort vejledning til virksomheder og arbejdsgivere om risikoen for menneskehandel til tvangsarbejde. Den skal hjælpe med at sætte menneskehandel til tvangsarbejde på dagsorden og guide i forhold til, hvordan man bedst undgår uforvarende at blive sat i forbindelse med sådanne sager. Disse guidelines, som er udarbejdet af Center mod Menneskehandel i dialog med en række forskellige aktører, er således ment som et oplysnings-, risikostyrings- og forebyggelsesværktøj.

Sidens guidelines kan betragtes som generelle anbefalinger, og det er naturligvis afhængigt af virksomhedens størrelse og sektor, i hvilken grad de enkelte punkter bør gennemføres.Vi har simpelthen ikke råd til at lade være med at sikre os mod skjult tvangsarbejde

Direktør i større rengøringsfirma


Ved slutningen af kontrakten kom manageren med vores løn og alle kunne se, at det kun var halvdelen af, hvad vi var blevet lovet.

Rumænsk kvinde i rengøringsbranchen