Din virksomhed

flowchart over påvirkninger

Din virksomhed kan blive sat i forbindelse med menneskehandel til tvangsarbejde:

Via underleverandører

Udbredt brug af underleverandører kan medvirke til at skabe uigennemsigtighed omkring arbejdsforhold og øge risikoen for, at underleverandører benytter sig af illegal eller sort arbejdskraft eller i værste fald tvangsarbejdere.

Ved ansættelse

Ansættelser via vikarbureauer kan medvirke til at skabe uklarhed om arbejds- og kontraktvilkår. Ved direkte ansættelser kan der være risiko for identitetstyveri, omgåelse af gældende regler og tilstedeværelse af uvedkommende på arbejdspladsen. Dvs. at arbejdet reelt udføres af en anden end den ansatte og oftest under værre vilkår.

Udnyttelse af produkter

Ved at virksomhedens produkter eller serviceydelser bliver benyttet i en menneskehandels situation for eksempel i tilfælde, hvor menneskehandlere benytter sig af et bestemt rejsebureau, hotel eller flyselskab, som herved bliver forbundet med en kritisk sag.

Risici og negative konsekvenser ved at blive kædet sammen med tvangsarbejde kan være:

Lovovertrædelser

Herunder risikoen for anklager, der kan medføre fængselsstraf og/eller bøder.

Skadeligt omdømme

Selv hvis virksomheden ikke er direkte involveret ,kan det være skadeligt at blive kædet sammen med anklager om menneskehandel til tvangsarbejde. Dette kan føre til kundeflugt, faldende salg og omsætning. Et skadet virksomhedsimage kan være vanskeligt og ressourcekrævende at rette op på.

foto af tallerkener

Virksomhedens gevinst ved at reducere risikoen for tvangsarbejde:

Krav fra kunder og forretningsforbindelser
Flere offentlige og private virksomheder har klart formulerede politikker om ansvarlig virksomhedsadfærd i overensstemmelse med FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, og stiller således strenge krav til din virksomhed som leverandør eller forretningspartner.

Styrket samfundsansvar
Corporate Social Responsibility (CSR) profil: Det medvirker til at styrke virksomhedens omdømme.

Styrket virksomhedsimage

Det kan medvirke til at styrke virksomhedens image både internt blandt medarbejdere og eksternt blandt kunder og forretningsforbindelser.

Bekæmpe unfair konkurrence

Det medvirker til at bekæmpe unfair konkurrence fra virksomheder, som eksempelvis tjener på urimeligt lave lønninger og tvivlsomme arbejdsvilkår for deres ansatte.Mange af vores store kunder der arbejder seriøst med CSR stiller krav og vil sikre sig at hotellet opfylder deres CSR regler som leverandør. De stiler krav til os om miljø og om vi behandler medarbejderne ordentligt. De stiller simpelthen krav om at vi er en CSR-mæssig ansvarlig virksomhed og det er vi forpligtigede til at sikre

HR-chef i hotelkæde


Der var ingen varme og det var meget koldt…når det frøs meget udenfor virkede elektriciteten ikke...jeg ville tilbage til Rumænien, men havde ingen penge.

Rumænsk kvinde i rengøringsbranchen