Røde flag i rekrutterings- og ansættelsesprocessen

red flag En gruppe af udenlandske personer præsenteres for arbejdsgiveren af en person (ofte med samme nationalitets- og/eller etniske gruppe) med gode dansk eller engelsk kundskaber, og som fx påstår at være en ven eller et familiemedlem eller en, der bare vil hjælpe. Personen taler på vegne af personerne i gruppen og venter, mens personerne er til ansættelsessamtale


red flag Ansættelsesdokumenter, der bliver afleveret til virksomheden, er udfyldt på et dansk, der er på et sprogligt højere niveau end jobansøgeren mestrer


red flag Ansættelsesdokumenter afleveres af en ”ven” eller et ”familiemedlem” på vegne af jobansøgeren


red flag Ansøgerne virker nervøse eller hemmelighedsfulde og/eller opfører sig, som om de har modtaget instrukser fra tredjepart


red flag Tredjepart ringer til virksomheden for at fortælle om en ven eller et familiemedlem, som gerne vil have et arbejde i virksomheden


red flag Der er en stigning i antallet af ikke-dansk talende arbejdere af en bestemt nationalitet, som er organiseret af én underleverandør af samme nationalitet


red flag Når de ansattes telefonnumre sammenlignes, viser det sig, at flere har angivet det samme telefonnummer


red flag Når de ansattes adresser sammenlignes, viser det sig, at flere af dem har adresse samme sted


red flag Når de ansattes kontooplysninger sammenlignes, viser det sig, at flere af dem har oplyst de samme kontooplysninger


red flag Når man sammenligner den person, som de ansatte har angivet som kontaktperson ved nødstilfælde, viser det sig, at flere uafhængigt har angivet samme person