Røde flag på arbejdspladsen

red flag De ansatte bliver bragt til og fra arbejdspladsen af personer, der ikke er ansat på arbejdspladsen


red flag En ansat forsyner de andre ansatte med mad på arbejdspladsen


red flag De ansatte udviser tegn på fysiske skader og dårlig ernæring, og deres generelle fremtoning kan være usoigneret og med tøj, der er utilstrækkeligt i forhold til årstiden


red flag De ansatte virker nervøse og kuede (angste for arbejdsgiver/ bagmand/ myndigheder)


red flag De ansatte er tavse eller giver uklare oplysninger, når der spørges ind til arbejdsforholdene herunder om antal arbejdstimer, og hvornår vedkommende er kommet til Danmark


red flag Grov indskrænkning af bevægelsesfriheden på arbejdspladsen og/eller, der hvor arbejderen bor


red flag De ansatte får ikke udbetalt løn/ lønnen tilbageholdes eller de bliver ekstremt underbetalt


red flag De ansatte har ingen kontrakt, og arbejdet er ikke fastlagt


red flag De ansatte arbejder mange timer og i weekender


red flag De ansatte har ikke arbejdslederens telefonnummer eller kontakt til vedkommende


red flag De ansatte har stor gæld til arbejdsleder, rekrutteringsfirma eller andre


red flag De ansatte har ingen ID-oplysninger. ID og personlige papirer er tilsyneladende inddraget, og den ansatte kan ikke forlade stedet eller dokumentere sin identitet/status


red flag De ansatte fremviser falske ID/person- og/eller rejsepapirer


red flag Har været udsat for trusler om at blive indberettet til myndighederne og evt. for fysisk vold


red flag De ansatte har ingen eller begrænset adgang til lægehjælp