Indikatorer ved boligforhold

red flag De ansatte fortæller, at den bolig de bor i udlejes af en person, der arbejder for underleverandøren eller rekrutteringsbureauet


red flag Arbejdsgiveren sørger fx for mad og bolig, men opkræver urimelige priser herfor, og trækker dette fra lønnen så den ansatte har minimal eller ingen indtjening


red flag De ansatte lever under dårlige boligforhold og/eller flere bor på samme sted/stuvet sammen


red flag De ansatte bor på arbejdspladsen fx i byggerod, baglokaler og kældre