Røde flag

pil til næste trin

Røde flag og indikatorer på menneskehandel til tvangsarbejde

Ansatte og vikarer, der er udsat for menneskehandel til tvangsarbejde, er ofte tavse om deres egentlige situation enten pga. trusler eller frygt for repressalier. Det er således mere sandsynligt, at kritiske forhold opdages af andre, fx myndigheder, opmærksomme arbejdsgivere, fagforeninger eller borgere.

Det er ofte vanskeligt at få et fuldt billede af, om en person er udsat for menneskehandel til tvangsarbejde. Man må derfor reagere på det umiddelbare konstaterbare d.v.s. på en fornemmelse af, at der er ’noget galt’ og ud fra oplysninger, der fremkommer gennem observationer eller samtaler med ansatte eller andre på stedet.

Nedenfor er opstillet en række 'røde flag', som kan være indikatorer på menneskehandel til tvangsarbejde. Genkendes flere af disse i forbindelse med en arbejdssituation, bør man undersøge forholdene nærmere og evt. kontakte myndighederne, herunder Center mod Menneskehandel.

link til røde flag i rekrutterings- og ansættelsesprocessen

link til indikatorer ved boligforhold

link til Røde flag på arbejdspladsen

fotoVi har måttet opbygge et meget tæt kontrol system for at sikre os at de mennesker vi har ansat at de har deres egen identitet og frihed så de ikke er underlagt bagmænd

Direktør i større rengøringsfirma


Vi mistede omkring 25% af vores omsætning da der var særligt hårdt pressehetz på….men i og med vi har fået ryddet op og gjort det så konsekvent så har vi genvundet den omsætning vi havde tabt

Direktør i større rengøringsfirma