Rekruttering og ansættelse

pil til næste trin

Direkte rekruttering og ansættelse - reducer risikoen og udvis ansvarlig virksomhedsadfærd.

Nedenstående er tjekliste B over tiltag, som kan medvirke til at reducere risikoen for skjult tvangsarbejde. 

1 Har virksomheden en detaljeret ansættelsesprocedure, som gør det klart, hvem der har det direkte ansvar for hver ansættelse og det direkte ansvar for hver enkelt medarbejder?
Sikrer virksomheden sig, at hver ansættelse foregår ved et personligt møde med den enkelte medarbejder, hvor denne møder op på virksomhedens adresse og kontrakten udfyldes i fællesskab?
3 Sikrer virksomheden sig, at kontrakten er udarbejdet på et sprog, som den nye medarbejder forstår, og at han/hun forstår alle detaljer i kontrakten?
4 Overvejer virksomheden at benytte uafhængige tolke til at kommunikere med udenlandske ansatte, som ikke taler dansk?
5

Sikrer virksomheden sig, at medarbejderen medbringer følgende originale dokumenter til samtalen?

 • Straffeattest og Samtykkeerklæring
 • Registreringsattest for EU-borgere
 • Arbejds- og opholdstilladelser for ikke EU-borgere
 • Kopi af billedlegitimation f.eks. pas for ikke danske statsborgere
 • Sygesikringsbevis
 • Evt. sikkerhedsgodkendelser
 • Tjek ægthed og kontakt evt. politiet ved tvivl. Husk at kontrollere dato og udløbsdato for alle dokumenter / tilladelser
6

Sikrer virksomheden, at den fremmødte er identisk med personen i ID papirerne (pas): se på billede-ID, alder, højde, øjenfarve, øreform m.v.?

Husker virksomheden at kopiere alle ansættelsesdokumenter og opbevare alt i personalemapper på virksomheden?

Er der udarbejdet specifikke erklæringer, som skal underskrives af medarbejderen om dennes rettigheder og pligter, fx om at denne ikke må medbringe uvedkommende på arbejdspladsen?

9

Overvejer virksomheden at der ved ansættelse udarbejdes et ID-kort med foto og udløbsdato, som altid bæres af arbejderen på arbejdspladsen?

10

Overvejer virksomheden, at dække alle udgifter i forbindelse med rekruttering, således at udgifter ikke pålægges ansatte hverken direkte eller indirekte?

Spørges der under ansættelsessamtaler i virksomheden ind til følgende:

 • Hvordan personen har hørt om jobbet? (rekruttering)
 • Har personen betalt tredjepart for at komme til Danmark?
 • Har personen betalt eller skal han/hun betale en tredjepart for at blive ansat? Og er personen i gæld i denne forbindelse?
 • Hvor personen bor (adresse). Hvem er dennes udlejer? Hvad er personens telefonnummer, og hvem skal kontaktes i nødstilfælde?
12

Oplyses der under ansættelsessamtalen om rettigheder, fx timeløn, arbejdstider og muligheden for at være medlem af en fagforening?

Informerer virksomheden nye medarbejdere under oplæring om tegn på menneskehandel til tvangsarbejde?

..........

Har virksomheden oplyst udenlandske ansatte om deres rettigheder og pligter som arbejdstagere i Danmark?

animeret gif

Link til pdf