Generelle forholdsregler

pil til næste trin

Generelle forholdsregler - reducer risikoen og udvis ansvarlig virksomhedsadfærd

Nedenfor er tjekliste A over tiltag, som kan medvirke til at reducere risikoen for skjult tvangsarbejde.

Tjeklisterne er ment som anbefalinger og skal ses som inspiration til handlemuligheder, som din virksomhed selv kan vurdere relevansen af.
På samme måde afhænger det af virksomhedens størrelse og sektor, i hvilken grad de enkelte punkter kan og bør gennemføres.

Hvor eksempelvis mellemstore og store virksomheder med fordel kan udarbejde egen strategi mod tvangsarbejde som en del af deres politik for ansvarlig virksomhedsadfærd, er dette mindre relevant for små virksomheder. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere hvilke
punkter, der er mest relevante for at sikre sig bedst muligt.

Regeringens ”Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015”

Her opfordres alle danske virksomheder til at udvise ansvarlig virksomhedsadfærd ved at følge internationale anerkendte retningslinjer som FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv og FN’s Global Compact. Der er følgende centrale principper for at undgå skjult tvangsarbejde

Menneskerettigheder: 1) Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og 2)
sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder: 1) Virksomheder bør opretholde organisations frihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 2) støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde
3) støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og 4) eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

nr til liste Er virksomheden bekendt med menneskehandel til tvangsarbejde og den gældende lovgivning?
nr til liste Har virksomheden udarbejdet retningslinjer mod menneskehandel og skjult tvangsarbejde?
nr til liste

Har virksomheden overvejet at inkludere nedenstående punkter i virksomhedens generelle
retningslinjer?

  • Forpligtigelse til at bekæmpe tvangsarbejde i virksomheden både ved direkte ansættelser og ved brug af underleverandører
  • Procedurer for handling og konsekvens ved tegn på tvangsarbejde
  • Garanti for at de ansatte har bevægelsesfrihed og frivilligt kan indgå og afbryde ansættelsesforhold
  • Regelmæssig risikovurdering og monitering af arbejdsforhold blandt ansatte og hos underleverandører
  • Procedurer for opfølgning herunder regelmæssige stikprøver af arbejdsforhold og underleverandører
nr til liste

Er virksomhedens retningslinjer om forebyggelse af tvangsarbejde og status på området med i virksomhedens års-/statusrapport?

nr til liste

Er virksomheden opmærksom på hvilke grupper af ansatte/vikarer, der er mest udsatte for at blive udnyttet, og hvilke omstændigheder, der gør ansatte/vikarer sårbare over for udnyttelse?

nr til liste

Samarbejder virksomheden med myndigheder, brancheforeninger og fagforeninger om, hvordan man identificerer og rapporterer mulige sager om menneskehandel til tvangsarbejde?

nr til liste

Har virksomheden gjort samarbejdspartnere i leverandørkæden opmærksom på risikoen for menneskehandel til tvangsarbejde?

nr til liste

..........

Taler virksomhedens mellemledere regelmæssigt og uformelt med arbejderne for at høre om arbejdsvilkår og evt. kritiske forhold?

animeret gif

Link til pdf