Intro

pil til næste trin

Din virksomhed kan opnå god sikkerhed mod at blive sat i forbindelse med menneskehandel til tvangsarbejde ved at følge syv simple trin:

Link til trinFørste trin er du igang med lige nu: planlægning. Gennemgå disse guidelines, få mere viden om skjult tvangsarbejde. Følg de trin og anbefalinger, som synes relevante for din virksomhed.


link til selvtest

Lav en hurtig risikovurdering for virksomheden og eventuelle underleverandører. 
Benyt 
Gør det selv – Risikovurdering.
 


link til generelle forholdsreglerUdarbejd eller rekvirer virksomhedens retningslinjer ift. menneskehandel til tvangsarbejde. 
Benyt
tjekliste A: Generelle forholdsregler.


link til rekruttering og ansættelseUdarbejd eller rekvirer virksomhedens retningslinjer for rekruttering af medarbejdere. Benyt tjekliste B: Direkte rekruttering og ansættelse.


link til underleverandørerUdarbejd eller rekvirer virksomhedens retningslinjer for brug af og krav til leverandører og underleverandører. Benyt tjekliste C: Forholdsregler ved brug af underleverandører


link til røde flag og indikatorer Orienter medarbejdere og underleverandører om menneskehandel til tvangsarbejde. Benyt Røde flag og indikatorer


link til links og kontakterKontakt Center mod Menneskehandels hotline eller politiet ved mistanke om menneskehandel til tvangsarbejde, se Nyttige kontakter og links.


 


Monitering og opfølgning
 

  • Revurder regelmæssigt risikoen for tvangsarbejde og implementer moniteringsmekanismer

  • Benyt tjeklister fra trin 3, 4 og 5 og kontroller at kravene bliver overholdt

  • Synliggør virksomhedens politik og indsats mod menneskehandel til tvangsarbejde, og indarbejd det i virksomhedens CSR strategi for at styrke et positivt virksomhedsimage

  • Kontakt Center mod Menneskehandel for yderligere information om menneskehandel til tvangsarbejde og om kurser og undervisningsmateriale.